Gabinet logopedyczny SY LA BA
Logopeda Małgorzata Ptak

Serdecznie zapraszam dzieci (w asyście ich opiekunów) na indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia

Diagnostyczne

badanie wieku rozwojowego dziecka w obszarach warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego na podstawie wystandaryzowanego testu SON – R u dzieci w wieku od 2 do 8 lat

badanie rozwoju psychoruchowego dziecka na podstawie wystandaryzowanego testu KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) u dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do 10 lat

badanie zagrożenia dysleksją na podstawie wystandaryzowanego testu SWM (Słuch Wzrok Mowa) u dzieci w wieku od 3 do 7 lat


badanie gotowości przedszkolnej / szkolnej dziecka sześcioletniego na podstawie testu "Pierwszy Krok"

badanie artykulacji, badanie sprawności motorycznej warg i języka, badanie słuchu fonemowego, badanie lateralizacji

także inne oceny

Terapeutyczne i inne

usprawnianie w sytuacji występowania zaburzeń komunikacji językowej i funkcji poznawczych (w alalii, afazji, autyźmie, Zespole Aspergera, niedosłuchu, Zespole Downa, dysleksji i innych zaburzeniach)

korygowanie nieprawidłowej wymowy

wspieranie rozwoju poznawczego i rozwoju mowy

nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną / sylabową

pomoc w trudnościach szkolnych: w czytaniu, pisaniu, sylabizowaniu oraz głoskowaniu

O mnie

Jestem logopedą i specjalistą ds. zdrowia. Logopedię ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Drugi fakultet zdobyłam w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na okołomedycznym kierunku - zdrowie publiczne. Moje dwukierunkowe wykształcenie pomaga mi spojrzeć na ucznia / pacjenta i jego problemy całościowo (nie tylko z perspektywy logopedy). Jestem osobą otwartą, kontaktową, z pasją wykonuję zawód logopedy. Rodzicom służę wszelką radą opartą o wszechstronną wiedzę i własne doświadczenie.

Największe doświadczenie posiadam w pracy z dziećmi, u których mowa się nie rozwija lub jej rozwój jest opóźniony w stosunku do wieku (z opóźnionym rozwojem mowy, z alalią, z afazją) oraz z dziećmi zagrożonymi dysleksją, dyslektycznymi, z niezakończonym rozwojem mowy, wadami wymowy, trudnościami szkolnymi.

Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców w wieku 5 i 7 lat.

Metody pracy

Pracuję głównie w oparciu o założenia Metody Krakowskiej autorstwa profesor Jagody Cieszyńskiej, metody przynoszącej sukcesy w terapii i pożądanej na rynku logopedycznym w Polsce i za granicą (tam, gdzie emigrują Polacy). Jest to metoda, na którą składa się kilkanaście technik pracy, takich jak: stymulacja słuchowa, komunikacja ułatwiona, gesty wizualizacyjne i interakcyjne, manualne torowanie głosek, techniki komunikacyjne, programowanie języka, dziennik wydarzeń, symulatniczno-sekwencyjna nauka czytania, terapia funkcji wzrokowych, stymulacja funkcji motorycznych, wybór dominującej ręki, kształtowanie zabawy tematycznej, stymulacja lewej półkuli mózgu, kształtowanie zachowań społecznych, stymulacja poznania wielozmysłowego, stymulacja pamięci, ćwiczenia kategoryzacji, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, umożliwienie rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem).

W przypadku dziecka, które wymaga ćwiczeń słuchu fonemowego w oparciu o głoskowanie postępuję zgodnie z metodyką pracy profesora Bronisława Rocławskiego.

Diagnoza

Diagnoza logopedyczna jest dla logopedy i rodzica ważną oceną, ponieważ prowadzi do zrozumienia indywidualnego przypadku dziecka – jego problemów i przyczyn zaburzeń mowy.

Pierwsze spotkanie to szczególna obserwacja dziecka, podczas której wykonuję badanie logopedyczne z użyciem wybranego przeze mnie narzędzia diagnostycznego
(testu diagnostycznego lub kart oceny rozwoju) oraz przeprowadzam wywiad z rodzicami.

Dzieci w wieku od 2 do 8 lat oceniam za pomocą testu SON-R. Jeżeli uda się przeprowadzić całe badanie, to uzyskane wyniki przekazuję rodzicom już na pierwszym spotkaniu.
Dla logopedy pracującego w oparciu o założenia Metody Krakowskiej jest to bardzo istotna ocena, ponieważ jej wyniki są podstawą opracowania programu terapii. Kiedy jednak zastosuję narzędzie KORP (odpowiednie dla dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 10 lat), wyniki omawiam dopiero na drugim spotkaniu (ich opracowanie wymaga czasu).
W oparciu o KORP ustalam, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie.

Terapia

Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut (55 minut poświęconych dziecku i 5 minut – rozmowa z rodzicem/opiekunem). Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziców (jednak nie mniej niż jedne zajęcia tygodniowo).
Spotkania odbywają się w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miejskiego - 2 km od ronda w Wadowicach w kierunku Wieprza (dojazd przez ulicę Łazówkę). Zajęcia logopedyczne prowadzone są w gabinecie wyposażonym w najnowsze, profesjonalne pomoce logopedyczne, wykorzystywane zarówno do diagnozy, jak i terapii. Materiały do zajęć dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Referencje

Godziny przyjęć

Wtorek: 8.30 – 11.30 oraz 15.00 – 17.00

Środa: 8.30 – 11.30 oraz 15.00 – 17.00

Czwartek: 10.00 – 13.00 oraz 15.00 – 17.00

Piątek: 10.00 – 13.00 oraz 15.00 – 17.00

Regulamin

Regulamin Gabinetu Logopedycznego SY LA BA jest przedstawiany rodzicom lub opiekunom do wglądu przed lub po pierwszym spotkaniu. Wymaga się od rodzica lub innego opiekuna podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem gabinetu i zobowiązaniu się do przestrzegania tej formy wspólnej umowy.

Kontakt

Zapisy i informacja: 661 396 144
(proszę dzwonić po 17.00)

logopeda.sylaba@interia.pl

Dojazd

Gabinet mieści się w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miejskiego
- 2 km od ronda w Wadowicach w kierunku Wieprza (dojazd przez ulicę Łazówkę).

Adres gabinetu


Gabinet logopedyczny SY LA BA
Logopeda Małgorzata Ptak

oś. Patria 21 A
34-123 Chocznia