Gabinet logopedyczny SY LA BA
Logopeda Małgorzata Ptak

Serdecznie zapraszam dzieci (w asyście ich opiekunów) na indywidualne zajęcia logopedyczne.

Zajęcia

Diagnostyczne

badanie wieku rozwojowego dziecka w obszarach warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego na podstawie wystandaryzowanego testu SON – R u dzieci w wieku od 2 do 8 lat

badanie najważniejszych obszarów mowy dziecka na podstawie wystandaryzowanego testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) u dzieci w wieku od 1 miesiąca do 10 lat

badanie zagrożenia dysleksją na podstawie wystandaryzowanego testu SWM (Słuch Wzrok Mowa) u dzieci w wieku od 3 do 7 lat


badanie artykulacji, badanie sprawności motorycznej warg i języka, badanie słuchu fonemowego, badanie lateralizacji

także inne oceny, w tym
KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego),
KOSF (Karty Oceny Słuchu Fonemowego),
Pierwszy Krok ( badanie gotowości przedszkolnej / szkolnej dziecka sześcioletniego) i samodzielnie dobrane próby

Terapeutyczne i inne

usprawnianie w sytuacji występowania zaburzeń komunikacji językowej i funkcji poznawczych

korygowanie nieprawidłowej wymowy

wspieranie rozwoju poznawczego i rozwoju mowy

nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną / sylabową

pomoc w trudnościach szkolnych: w czytaniu, pisaniu, sylabizowaniu oraz głoskowaniu

O mnie

Jestem logopedą i specjalistą ds. zdrowia. Logopedię ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Drugi fakultet zdobyłam w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na okołomedycznym kierunku - zdrowie publiczne. Moje dwukierunkowe wykształcenie pomaga mi spojrzeć na ucznia / pacjenta i jego problemy całościowo (nie tylko z perspektywy logopedy). Jestem osobą otwartą, kontaktową, z pasją wykonuję zawód logopedy. Rodzicom służę wszelką radą opartą o wszechstronną wiedzę i własne doświadczenie.

Największe doświadczenie posiadam w pracy z dziećmi, u których mowa się nie rozwija lub jej rozwój jest opóźniony w stosunku do wieku oraz z dziećmi zagrożonymi dysleksją, dyslektycznymi, z niezakończonym rozwojem mowy, wadami wymowy, trudnościami szkolnymi. Coraz częściej pracuję z dziećmi z rozwojową niepłynnością mowy i jąkaniem.

Prywatnie jestem mamą trójki chłopców w wieku 3, 9 i 11 lat.

Metody pracy

Pracuję głównie w oparciu o założenia Metody Krakowskiej autorstwa profesor Jagody Cieszyńskiej, metody przynoszącej sukcesy w terapii i pożądanej na rynku logopedycznym w Polsce i za granicą (tam, gdzie emigrują Polacy). Jest to metoda, na którą składa się kilkanaście technik pracy, takich jak: stymulacja słuchowa, komunikacja ułatwiona, gesty wizualizacyjne i interakcyjne, manualne torowanie głosek, techniki komunikacyjne, programowanie języka, dziennik wydarzeń, symulatniczno-sekwencyjna nauka czytania, terapia funkcji wzrokowych, stymulacja funkcji motorycznych, wybór dominującej ręki, kształtowanie zabawy tematycznej, stymulacja lewej półkuli mózgu, kształtowanie zachowań społecznych, stymulacja poznania wielozmysłowego, stymulacja pamięci, ćwiczenia kategoryzacji, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, umożliwienie rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem).

W przypadku dziecka, które wymaga ćwiczeń słuchu fonemowego w oparciu o głoskowanie postępuję zgodnie z metodyką pracy profesora Bronisława Rocławskiego.

Diagnoza

Diagnoza logopedyczna jest dla logopedy i rodzica ważną oceną, ponieważ prowadzi do zrozumienia indywidualnego przypadku dziecka – jego problemów i przyczyn zaburzeń mowy.

Pierwsze spotkanie to szczególna obserwacja dziecka, podczas której wykonuję badanie logopedyczne z użyciem wybranego przeze mnie narzędzia diagnostycznego
(testu diagnostycznego lub kart oceny rozwoju) oraz przeprowadzam wywiad z rodzicami.

Terapia

Zajęcia terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 60 minut (55 minut poświęconych dziecku i 5 minut – rozmowa z rodzicem/opiekunem). Częstotliwość zajęć jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka i możliwości rodziców (jednak nie mniej niż jedne zajęcia tygodniowo).
Spotkania odbywają się w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miejskiego - 2 km od ronda w Wadowicach w kierunku Wieprza (dojazd przez ulicę Łazówkę). Zajęcia logopedyczne prowadzone są w gabinecie wyposażonym w najnowsze, profesjonalne pomoce logopedyczne, wykorzystywane zarówno do diagnozy, jak i terapii. Materiały do zajęć dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dziecka.

Referencje

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć ustalane są indywidualnie.

Regulamin

Po pierwszym spotkaniu rodzic lub opiekun dostaje ksero Regulaminu Gabinetu Logopedycznego SY LA BA.
Po zapoznaniu się z regulaminem gabinetu wymaga się od rodzica lub innego opiekuna podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem gabinetu i zobowiązaniu się do przestrzegania tej formy wspólnej umowy.

Kontakt

Zapisy i informacja: 661 396 144

Z przykrością informuję, że od dnia 28.09.2020, nabór na zajęcia logopedyczne zostaje czasowo wstrzymany z braku wolnych miejsc.
Możliwe są natomiast konsultacje w celach diagnostycznych.

Dojazd

Gabinet mieści się w spokojnej okolicy, z dala od zgiełku miejskiego
- 2 km od ronda w Wadowicach w kierunku Wieprza (dojazd przez ulicę Łazówkę).

Adres gabinetu


Gabinet logopedyczny SY LA BA
Logopeda Małgorzata Ptak

oś. Patria 21 A
34-123 Chocznia